Warmtepomp versus hr-ketel op waterstof

Warmtepomp of hr-ketel op waterstof? Wat is de beste oplossing? Welke techniek heeft de beste kaarten?

‘Waarom zou je nog voor warmtepompen kiezen’, zo riep een gemeenteraadslid laatst op een congres over de energietransitie in gemeenten vertwijfeld uit, ‘als er ook waterstof is?’ Zo eenvoudig is het natuurlijk niet. De warmtepomp is immers een prachtig apparaat dat met een bepaalde hoeveelheid elektrische energie – onder bepaalde voorwaarden – zomaar vier keer meer energie aan warmte uit een lucht- of waterbron het huis in kan pompen. De SCOP (Seasonal Coefficient of Performance, red.) geeft een realistisch beeld van de energie-efficiëntie van een warmtepomp. Dat vereist wel dat het huis goed geïsoleerd moet zijn en dat de afgiftesystemen zijn aangepast aan de lage temperaturen die bij een warmtepomp horen. Die naadloze afstemming namelijk maakt het geheel juist zo efficiënt.

Hr-ketel op waterstofgas

En wat zijn dan de voordelen van een hr-ketel op waterstofgas? Dankzij een jarenlange ervaring met aardgas ligt er een prachtige infrastructuur die we met weinig moeite geschikt kunnen maken voor waterstof. Brandt een reguliere cv-ketel dan op waterstofgas? Nee, maar ook die aanpassing aan de ketel is niet al te ingewikkeld en bovendien betaalbaar. Eventueel hang je er een nieuwe hr-ketel neer, gemodificeerd af fabriek of zelfs speciaal ontwikkeld om waterstofgas te verbranden. Die oplossing zal lang niet zo duur zijn als een warmtepomp, want die ketel is verder grotendeels gelijk aan een aardgasketel. Het grote verschil is dat drie keer meer volume waterstofgas door de ketel moet, omdat waterstofgas nu eenmaal een lagere energiedichtheid heeft dan aardgas. De rest van de verwarmingsinstallatie kan onveranderd blijven.

Warmtepomp versus waterstofketel

Er zijn vele variabelen die de juiste keuze voor een technische oplossing voor verwarmen en warm tapwater bepalen. Hieronder een tabel met daarin de warmtepomp afgezet tegen de waterstofketel. Het zal vast niet compleet zijn. Lees het hele artikel Warmtepomp of waterstofketel op de website van Vakblad Warmtepompen.

Warmtepomp Waterstof HR-ketel
Gaat uitermate efficiënt met energie om Gaat niet efficiënt met energie om
Lage temperatuur verwarming Hoge temperatuur verwarming
Elektrische infrastructuur vraagt uitbreiding Gas-infrastructuur vraagt aanpassing
Kan eventueel als hybride in combinatie met klassieke cv-ketel op aardgas (of groen gas) worden gebruikt Kan eventueel als hybride oplossing in combinatie met warmtepomp worden gebruikt
Kan in combinatie met brandstofcel worden gebruikt, voor productie van warmte en elektriciteit Kan in combinatie met brandstofcel worden gebruikt, voor productie van warmte en elektriciteit
Buitenunit/compressor kan storend geluid veroorzaken Maakt geen storend geluid
Onderhoud complexer en duurder dan traditionele cv-ketel Onderhoud vergelijkbaar aan traditionele cv-ketel
Constante temperatuur en hoog comfort Thermostatische bediening met dag- en nachtprogramma
Installateurs moeten worden opgeleid voor nieuwe (warmtepomp)technologie Installateurs kunnen grotendeels een beroep doen op bestaande kennis van cv-ketels
Er zijn subsidies beschikbaar voor aanschaf en installatie van warmtepompen Er zijn subsidies beschikbaar voor innovatietrajecten met (onder meer) waterstof
Goede isolatie enorm belangrijk Goede isolatie aan te bevelen, maar niet noodzakelijk
Vergt speciale radiatoren of vloer-, wand- of -plafondverwarming Kan gebruiken maken van standaard radiatoren en/of vloerverwarming
Vergt extra ruimte binnen en buiten, voor boiler, buffervat en buitenunit Vergt dezelfde ruimte als een klassieke cv-ketel
Levert CO2-reductie op, tot 100% bij gebruik van groene elektriciteit Levert CO2-reductie op, tot 100% bij gebruik van groene waterstof
Installatie en isolatie kan ingrijpend zijn Installatie is relatief eenvoudig
Relatief dure oplossing (de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk buiten beschouwing latende) Relatief betaalbare oplossing (de productie van waterstof buiten beschouwing latende)
Is als apparaat volop beschikbaar in de markt Is als apparaat niet/nauwelijks beschikbaar
Elektriciteit is reeds voldoende beschikbaar Waterstofgas is voorlopig niet voldoende beschikbaar
Een warmtepomp kan koelen Een waterstofketel kan niet koelen